Εντυπωσιακή Συγκέντρωση (3-11-2010) Μενέλαου Μακρυγιάννη στο Πλατανορεμα...